Tanddyrlæge udfører tandbehandling af dyr

 
Dyretandlaege i Tune nær Greve & Roskilde

Tandtjek 

Ved alle sundhedsundersøgelser og andre konsultationer undersøger vi altid dit dyrs tænder og mundhule. Men vi har faktisk hele året rundt et tilbud om gratis tandtjek. Det tager 10min af få en vurdering og en snak om dyrets tænder og mundhule. Bestil tid så unødig ventetid undgås. Ikke alle dyr er lige villige til at lade munden åbne og få trukket kinden helt tilbage om den bagerste kindtand, så denne form for tjek uden bedøvelse vil aldrig kunne være lige så grundig, som det overblik vi får ved selve tandrensningen. 
 
Det er nærmere reglen end undtagelsen, at der opdages og diagnosticeres yderligere under bedøvelsen ved tandrensning og ikke mindst ved hjælp af røntgenbilleder, end det er muligt for selv en meget erfaren dyrlæge ved et sådan tandtjek. Alligevel er tandtjek et fint redskab til en indledende snak om tandbehandlingens omfang, og hjælper også os på klinikken til at sætte en passende tid af til den pågældende patient. 

Aflevering til dyretandlæge

Den morgen du afleverer dit dyr til os til en planlagt tandbehandling skal du huske, at dit dyr skal være fastet (vand må godt indtages) og hunde luftet godt af. 
 
Hvis vi ikke allerede har talt det igennem, vil du blive spurgt om du ønsker en blodprøve foretaget forud for narkosen, om du ønsker røntgenbilleder af tænderne, hvilket tlf. nr. du kan kontaktes på ved spørgsmål til det vi finder i mundhulen, og hvornår på eftermiddagen vi skal aftale hjemsendelsen. 

Blodprøve

På Tune Dyreklinik tilbyder vi alle operationspatienter en blodprøve forud for narkosen, for at sikre at dyret er sundt og tåler narkosen. Blodprøven tages samme morgen som operationen er planlagt. 
 
Tandbehandling og blodprøver af familiedyr

Tandrensning i bedøvelse

Tandrensning foregår altid i fuld narkose. Narkoseformen er inhalation, det vil sige, ved tilledning af ilt og narkosegas gennem en slange i dyrets luftrør eller svælg. Først ultralydsrenses, derefter poleres tænderne og tandkødslommerne måles hele vejen rundt om hver tand. Hunde har 42 tænder, og katte har 30 tænder. Proceduren tager ca. 1 time, medregner vi forbedøvelse og opvågning nærmer vi os 4 timer. 
 
Under narkosen overvåges patienten med udstyr der måler puls, respiration, blodtryk, iltindhold i blodet og CO2 i udåndingsluften. Ved behov modtager patienten drop under narkosen.
 

Tandrøntgen

En grundig tandbehandling indeholder en røntgenfotografering af alle dyrest tænder. Det er præcis som når vi mennesker selv er til tandlæge, så vurderes vores tænder også med røntgenbilleder. Vi tager 14 røntgenbilleder for at få alle dyrets tænder med. Både kronen, tandnerven og roden vurderes ud fra røntgenbilledet. Det vil altid være nødvendigt at forholde sig til røntgenbillederne forud for en tandoperation. Det er et meget vigtigt værktøj, som giver en absolut sikkerhed for korrekt behandling. Efter en tand er opereret væk, tages der også et kontrolbillede.
 

Tandoperation hos dyretandlæge

Når tænderne eller deres hæfte til knoglen er påvirket af sygdom eller traume, kan det blive nødvendigt at operere dem ud. Sygdom kan være parodontose, caries, fejlstilling, manglende frembrud eller manglende tandskifte. Traume kan fx betyde beskadigede kroner eller tandbyld ved rodspidsen. 
 
Det kan være vidt forskelligt hvor tidskrævende én tand er at fjerne. Det er dyrets og dermed tandens størrelse der spiller ind, om tanden har 1, 2 eller 3 rødder, om tanden er løsnet pga. parodontose eller roden sidder godt fast, om kronen er ødelagt og måske helt væk. Derfor syntes vi ikke det giver mening, at sætte pris på hvad hver enkelt tand koster at få fjernet, men derimod opkræver vi et beløb pr. kvarter operationen forløber. Forinden operationen vil vi kunne give et overslag på operationens omfang ud fra vores erfaring, altså en angivelse af den tid der skal sættes af.
 
Når tanden er opereret, bruges der også operationstid på at sy tandkøddet hen over, så der ikke efterlades et hul. Det kan variere fra blot et enkelt sting ved en fortand til en større plastikkirurgisk ’flap’ med op til 15 sting ved en stor og bred 3-rodet kindtand. 
Vi bestræber os på at kunne tilbyde både tandrensning, røntgenbilleder og operation samme dag, men der er nogle fysiologiske rammer vi holder os indenfor mht. narkosen længde. Her tages dyrets alder og øvrige sundhedsstatus med i overvejelserne. Det betyder at det i nogle tilfælde er til dyrets bedste at dele behandlingen i to, altså tandrensning og røntgenbilleder en dag, og så vente med tandoperation til en anden dag. 
 

Medicin 

Alle patienter der har fået udført tandoperation vil få en indsprøjtning med smertestillende medicin samt få udleveret samme slags medicin til typisk 5 dages efterbehandling i hjemmet.
 

Andre operationer samme dag som tandbehandling 

Når tænder ultralydsrenses udsendes der aerosoler med mundhulens bakterier i. Vi har maske på, og der er udsugning monteret over dyrets hoved. Der slippes også bakterier ud i dyrets blodbane, når tænderne renses! 
Disse forhold betyder, at det er uklogt og ufagligt at foretage andre operationer/indgreb samme dag. Det er altså langt mere forsvarligt at klare de forskellige operationer fordelt på flere dage. Vi forstår godt, at man som ejer kan syntes, at det må være bedst for dyret at få ’det hele klaret’ samtidig, men det er ikke det sundeste og sikreste valg. 

Kommunikation 

Under en tandbehandling, imens vi har dyret i narkose, er der som regel behov for en løbende kommunikation med ejer pr. tlf. Sørg for at være tilgængelig! 
 
Trods grundigt tandtjek forud for dagen, vil det langt ofte vise sig, at der er behov for at tale igennem, de diagnoser vi finder i mundhulen ved inspektion, måling af tandkødslommer og røntgenbillederne. Vi aftaler her om en eventuel nødvendig behandling kan/skal udføres samme dag, eller planlægges til en anden dag. Vi taler også meget gerne om prisen, både de enkelte deles pris og den totale samlede pris. 

Hjemsendelse 

Hjemsendelsestiden kan være planlagt men ofte aftaler vi det pr. tlf. i løbet af dagen, så det tilpasses at dyret er forsvarligt vågent efter narkosen. Hvis vi ikke allerede har talt om behandlingens omfang pr. tlf. går vi det igennem ved hjælp af tandmodeller, tandkort og vi viser gerne røntgenbilleder og fjernede tænder frem. Vi taler om hvordan, hvor meget og hvornår I skal give medicin til dyret. Vi aftaler tid til et tandtjek 2-3 uger frem i tiden, gennemgår hvilken fodertype dyret må spise ind til da og evt. typer af legetøj, der skal undgås. I får et skriv med hjem der fortæller om hvordan et dyr kan opføre sig døgnet efter en narkose. Skulle der efterfølgende opstå spørgsmål kan vores egne vagtdyrlæge besvare spørgsmål på klinikkens tlf. frem til kl. 23. 
 
Dyretandklinik i Tune

Tandtjek efter operation

2-3 uger efter en tandoperation vil vi meget gerne se dyrets til et gratis eftertjek. Det tager 10min. og man skal bestille tid for at undgå unødig ventetid. Eventuelle restriktioner om blød kost og bidelegetøj vil typisk ophæves efter dette tjek. Vi taler om tandbørstning og andre metoder til at forebygge tandsten. I vil modtage en reminder på mail omkring næste gratis tandtjek efter typisk 6 mdr.
 

Forsikring

Det er desværre de færreste sygeforsikringer der dækker sygdomme vedrørende tænder, men hos nogle er det muligt at tegne en udvidet tandforsikring. Flere forsikringer dækker traume, fx en knækket tandkrone efter en påkørsel, fald eller slag. Det kan være en god idé, at spørge sit forsikringsselskab til råds forud for en tandbehandling – et godt råd er at få tilbagemeldingen på skrift. Vi hjælper gerne med dokumentation til forsikringen mht. journal og røntgenbilleder. 

Firmainfo

  • Tune Dyreklinik
  • Tune Center 7A, 4030 Tune
  • CVR: 33256965

Kontaktinfo

Åbningstider

Mandag - Fredag08.00 - 17.00
Dyrlægevagt: Hele ugen07.00 - 23.00